Produkty

Obrzynarka jednostronna FPWA

PILARKA TARCZOWA
DO WZDŁUŻNEGO CIĘCIA TARCICY
FPWA


Przeznaczenie:

Pilarka tarczowa do wzdłużnego cięcia FPWA przeznaczona jest przede wszystkim do jednostronnego obrzynania tarcicy, materiałów drewnopodobnych a także  niektórych tworzyw.
Konstrukcja wrzeciona umożliwia mocowanie dodatkowo na tulei od 1 do 2 pił , co pozwala na cięcie tarcicy na łaty ( listwy ) .
Ilość pił zależna jest od grubości piłowanego drewna , mocy zainstalowanego silnika napędu głównego i prędkości posuwu cięcia .
Pilarka tarczowa znajduje zastosowanie w przemyśle tartacznym , zakładach obróbki drzewnej i u rzemieślników .
Pilarka FPWA może współpracować z pilarką taśmową poziomą do kłód FRKA-110.

Opis budowy i działania:

Zasadniczymi zespołami pilarki jest : podstawa spawana z kształtowników zamkniętych , wózek z silnikiem głównym napędzającym piłę i motoreduktorem do napędu wózka, pulpit sterowniczy .
Proces obrzynania tarcicy odbywa się przy użyciu jednej piły do wzdłużnego piłowania , natomiast cięcie tarcicy na łaty (lub listwy) dwoma lub trzema piłami .
Piły mocuje się na tulei a tą z kolei na czopie koñcowym wału silnika. Rozstaw pił , przy cięciu łat (listew), ustala się pierścieniami dystansowymi .
Materiał przeznaczony do obróbki układa się na stole pilarki - legarach .
Silnik z piłą , zamocowany na wózku , ustawia się (wysuwa prostopadle do obrabianego materiału ) na odpowiednią szerokość obrzynania . Podczas obróbki materiał dociskany jest rolkami dociskowymi , zamocowanymi na osłonie piły , co zapobiega podrzucaniu materiału do góry .
Z pulpitu sterowniczego steruje się jazdą wózka w prawo lub lewo i bezstopniowo prędkością posuwu . Na pulpicie znajduje się przycisk awaryjny .
Trociny powstające podczas obrzynania odprowadzane są z 3 specjalnych pojemników , zamocowanych z boku podstawy pilarki (między legarami), wyciągiem pneumatycznym .

Podstawowe dane techniczne Jednostka
FPWA
Największa szerokość obrzynanego materiału
[mm]
500
Największa grubość obrzynanego materiału
[mm]
100
Największa długość obrzynanego materiału
[mm]
4000
Największa średnica piły tarczowej
[mm]
400/ 60
Ilość pił do obrzynania
[szt.]
1
Ilość pił do cięcia łat
[szt.]
2 lub 3
Długość podstawy stołu
[mm]
6000
¦rednica króćca odprowadzania trocin
[mm]
160x2
Prędkość posuwu bezstopniowa
[m/min]
8,2- 43
Prędkość obrotowa silnika głównego
[obr/min]
2925
Moc silnika głównego
[kW]
7,5
Moc silnika napędu posuwu
[kW]
1,5
Zapotrzebowanie powietrza do odciągu trocin
[m3/godz.]
2200x2
Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.)
[mm]
6300x1600
Masa
[kg]
1330


Uwaga: Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z modernizacji
obrabiarek.

FOD BYDGOSZCZ   OBRABIARKI DO DREWNA  TRAKI WIELOPIŁY MECHANIZACJE TARTACZNE       cięcie drewna