facebook

Obrzynarka jednostronna FPWA

Obrzynarka jednostronna FPWA

PILARKA TARCZOWA FPWA

DO WZDŁUŻNEGO CIĘCIA TARCICY


PRZEZNACZENIE

Pilarka tarczowa do wzdłużnego cięcia FPWA przeznaczona jest przede wszystkim do jednostronnego obrzynania tarcicy, materiałów drewnopodobnych a także  niektórych tworzyw.

Konstrukcja wrzeciona umożliwia mocowanie dodatkowo na tulei od 1 do 2 pił, co pozwala na cięcie tarcicy na łaty (listwy).

Ilość pił zależna jest od grubości piłowanego drewna, mocy zainstalowanego silnika napędu głównego i prędkości posuwu cięcia.

Pilarka tarczowa znajduje zastosowanie w przemyśle tartacznym, zakładach obróbki drzewnej i u rzemieślników.

Pilarka FPWA może współpracować z pilarką taśmową poziomą do kłód FRKA-110.

OPIS BUDOWY I DZIAŁANIA

Zasadniczymi zespołami pilarki jest : podstawa spawana z kształtowników zamkniętych, wózek z silnikiem głównym napędzającym piłę i motoreduktorem do napędu wózka, pulpit sterowniczy.

Proces obrzynania tarcicy odbywa się przy użyciu jednej piły do wzdłużnego piłowania, natomiast cięcie tarcicy na łaty (lub listwy) dwoma lub trzema piłami.

Piły mocuje się na tulei a tą z kolei na czopie koñcowym wału silnika. Rozstaw pił, przy cięciu łat (listew), ustala się pierścieniami dystansowymi.

Materiał przeznaczony do obróbki układa się na stole pilarki - legarach.

Silnik z piłą, zamocowany na wózku, ustawia się (wysuwa prostopadle do obrabianego materiału ) na odpowiednią szerokość obrzynania . Podczas obróbki materiał dociskany jest rolkami dociskowymi, zamocowanymi na osłonie piły , co zapobiega podrzucaniu materiału do góry.

Z pulpitu sterowniczego steruje się jazdą wózka w prawo lub lewo i bezstopniowo prędkością posuwu. Na pulpicie znajduje się przycisk awaryjny.

Trociny powstające podczas obrzynania odprowadzane są z 3 specjalnych pojemników, zamocowanych z boku podstawy pilarki (między legarami), wyciągiem pneumatycznym.

Podstawowe dane techniczne Jednostka FPWA
Największa szerokość obrzynanego materiału mm 500
Największa grubość obrzynanego materiału mm 100
Największa długość obrzynanego materiału mm 4000
Największa średnica piły tarczowej mm 400/60
Ilość pił do obrzynania szt. 1
Ilość pił do cięcia łat szt. 2 lub 3
Długość podstawy stołu mm 6000
Średnica króćca odprowadzania trocin mm 160x2
Prędkość posuwu bezstopniowa m/min 8,2- 43
Prędkość obrotowa silnika głównego obr/min 2925
Moc silnika głównego kW 7,5
Moc silnika napędu posuwu kW 1,5
Zapotrzebowanie powietrza do odciągu trocin m3/godz. 2200x2
Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.)  mm 6300x1600
Masa kg 1330


Uwaga: Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z modernizacji obrabiarek.