top of page

Urządzenie rozdzielcze DTKC-55

Urządzenie rozdzielcze przetartego drewna z walcami odbiorczymi  DTKC

Urządzenie rozdzielcze wyposażone w zespół walców odbiorczych służy do prowadzenia przetartego materiału głównego oraz usuwania z przestrzeni roboczej traka tarcicy bocznej i krótkich odpadów z procesu przecierania. Przy zastosowaniu mechanizacji po stronie odbiorczej traka eliminuje zasadniczo konieczność obsługi.

Zastosowane walce stabilizują pracę traka i  poprawiają warunki bezpieczeństwa pracy  przez ograniczenie niekontrolowanych ruchów tarcicy i odpadów oraz niedopuszczenie do pozostawania ich w przestrzeni roboczej traka. 

Walce składające się z zębatych tarcz są dociskane w kierunku płyt urządzenia rozdzielczego przy pomocy cylindrów oraz napędzane silnikami hydraulicznymi. Prędkość obrotowa walców zapewnia odprowadzenie tarcicy nawet przy maksymalnym posuwie na traku. Zastosowane walce odbiorcze  znacznie ułatwią odbiór drewna za trakiem i ograniczają do minimum konieczność interwencji  w strefie niebezpiecznej.

Podzespół walców odbiorczych urządzenia rozdzielczego służy także do usuwania z przestrzeni roboczej traka krótkich odpadów z procesu przecierania oraz zapobiegania urazom obsługi traków po jego odbiorczej stronie poprzez ograniczenie swobody w przemieszczaniu się tarcicy, łat i odpadów.

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page