top of page

Przenośnik poprzeczny FBCB

Przenośnik poprzeczny kaskadowy spełnia funkcję

magazynu buforowego kłód oraz podawania ich za po-
mocą skośnego podajnika zabierakowego, który dozuje

pojedynczo kłody na podajnik wzdłużny lub na wózki
trakowe.
Załadunek kłód na przenośnik odbywa się przy pomocy
wózka chwytakowego.

obraz_2024-04-17_195142147.png

(Po więcej informacji proszę kliknąć w powyższą nazwę)

bottom of page