Pilarka tarczowa dwustronna DPPA-III-50E

Pilarka tarczowa dwustronna DPPA-III-50E

Przeznaczenie

Obrzynarka wielopiła  DPPA-III-50E

Pilarka tarczowa dwustronna (obrzynarka) przeznaczona jest do wzdłużnego dwustronnego piłowania desek i bali. Jako wielopiła pracuje po zamontowaniu dodatkowej tulei na wrzecionie, pozwala na zamocowanie do  10 sztuk pił tarczowych i wykorzystanie obrabiarki do cięcia listew. Ilość pił zależna jest od grubości piłowanego drewna i mocy zainstalowanego silnika napędu głównego. Obrzynarka znajduje zastosowanie w przemyśle tartacznym i zakładach obróbki drewna.

Szczegóły techniczne

Proces obrzynania odbywa się przy użyciu dwóch pił tarczowych do wzdłużnego piłowania. Jedna z pił mocowana jest na tulei stałej (nieprzesuwna), a druga na tulei przesuwnej - nastawianej na żądany wymiar przy pomocy mechanizmu przesuwu.Tuleja stała przystosowana jest do zamocowania dodatkowej piły, pozwalającej na uzyskiwanie listew z boków obrzynanej tarcicy (bocznych zrzynów).

W korpusie obrzynarki zamontowane są: zespół wrzeciona pił, mechanizm przesuwu pił i wskaźnik szerokości piłowania, górne walce przesuwne z zespołem ich podnoszenia, dolne walce posuwowe, urządzenie przeciwodrzutowe.

Mechaniczny posuw materiału odbywa się za pomocą napędzanych trzech dolnych i dwóch górnych walców posuwowych mocowanych na wahliwych ramionach, gwarantujących dokładne prowadzenie piłowanego materiału. Walce posuwowe napędzane są motoreduktorem zapewniającym płynną regulację posuwu w podanym zakresie.

Sterowanie Przesuwem piły odbywa się za pomocą elektronicznego procesora.
Zastosowanie procesora umożliwia obrzynanie tarcicy w dowolnie zaprogramowanych 12 szerokościach, nastawianych z pulpitu za pomocą przycisków. Wszystkie dane na temat zaprogramowanych oraz aktualnie ustawionych szerokości obrzynania wyświetlone są na terminalu umieszczonym na pulpicie.

Obrzynarka od strony podawczej może być wyposażona  w dwa segmenty stołu podawczego o łącznej długości 5400 mm oraz zespół laserów obrazujących linie cięcia.

Przed niebezpieczeństwem odrzutu materiału obrabianego, pracownika obsługującego obrzynarkę zabezpiecza urządzenie przeciwodrzutowe

Obrzynarka wyposażona jest w elektryczne blokady (umożliwiające bezpieczną pracę) oraz ekrany tłumiące hałas.

Obrzynarka produkowana jest w wykonaniu prawym (to znaczy stanowisko obsługi pracownika podającego materiał znajduje się po lewej stronie stołu podawczego).

Producent może dostarczyć wyposażenie dodatkowe do obrzynarki. Wybór wyposażenia zależy od potrzeb użytkownika.

Podstawowe dane techniczne Jednostka Wartość
Prześwit poziomy obrzynarki mm 730
Szerokość obrzynania w zależ. od wariantu zamocow. pił mm 50 - 500
Grubość obrzynanego materiału mm 12 - 100
Najmniejsza długość obrzynanego materiału mm 800
Średnica piły (MAX) mm 350 (400)
Ilość pił do obrzynania szt. 2
Ilość pił do listwowania szt. 10
Prędkość obrotowa wrzeciona pił obr/min 2860
Prędkość posuwu m/min 10 - 90
Prześwit pionowy obrzynarki mm 105
Moc silnika napędu pił kW 18,5; 30; 45
Wymiary gabarytowe (bez stołu) (dł.x szer.x wys.) mm ~2560 x 1410 x 1340
Masa kg 3200

 

Wyposażenie dodatkowe:

  • Piła tarczowa do wzdłużnego piłowania z otworem dodatkowym fi 9/58 mm
  • Tuleja stała do listwowania (bez pił);
  • Pierścienie dystansowe do listwowania (komplet) - wg uzgodnionej specyfikacji;
  • Zespół laserów;
  • Zespół stołu podawczego
  • Zespół stołu odbiorczego

Wyposażenie dodatkowe nie mieści się w cenie obrabiarki podstawowej (jest dostarczane na życzenie użytkownika za oddzielną opłatą).

Uwaga: Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z modernizacji obrabiarek.