WÓZEK POMOCNICZY DTCB

WÓZEK POMOCNICZY DTCB

Przeznaczenie

Wózek pomocniczy przeznaczony jest do podpierania kłody lub pryzmy od strony podawczej traka w zakresie średnic od 100 mm do 750 mm.

Szczegóły techniczne

Wózek pomocniczy jest konstrukcją stalową. Napęd przesuwu bocznego realizowany 
jest silnikiem elektrycznym sterowanym z pulpitu wózka DTBF.
Podstawowe dane techniczne Jednostka Wartość
Rozstaw kół wózka mm 750
Zakres przesuwu bocznego mm 180
Moc silnika przesuwu bocznego kW 1,1
Wysokość podpory nad torem mm 405
Masa kg 300
Uwaga: Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z modernizacji obrabiarek.